Fexofenadin: användning, dos, varningar och biverkningar

Fexofenadinhydroklorid är en antihistamin – vi tittar på allt du behöver veta om du har fått denna ordinerad för hösnuva eller utslag

Köpa Fexofenadin receptfritt ↓

Beställa Fexofenadin Säkert på Nätet

Pris Fexofenadin 666,41 Kr

  • Dosering: 120 mg 30 tabl. antihistaminikum
  • Pris Fexofenadin (inkl. läkarkonsult): 666,41 Kr

Att beställa Fexofenadin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Vad används Fexofenadin för?

  • Behandla hösnuva (säsongsbetonad allergisk rinit) hos vuxna och barn från sex år.
  • Behandla långsiktig kliande nässelutslag eller nässelfeber (kronisk idiopatisk urtikaria) hos vuxna och ungdomar 12 år eller äldre.

Fexofenadin är enbart tillgänglig på recept i Storbritannien – du kan inte köpa den receptfritt.

Hur fungerar Fexofenadin?

Fexofenadinhydroklorid är en typ av medicin kallad icke-sederande antihistamin. Den fungerar genom att hindra agerandet hos histamin – en substans producerad av kroppen när den reagerar mot en främmande substans såsom pollen eller husdjurspäls (en allergen). Histamin agerar på histaminreceptorer och orsakar en kedjereaktion som resulterar i allergiska symptom.

Vid allergiska reaktioner som hösnuva orsakar histamin inflammation av näsan, ögonen eller luftvägarna, vilket resulterar i klåda, vattniga ögon, en rinnande, blockerad eller kliande näsa och nysningar. Vid allergiska hudreaktioner orsakar histamin hudinflammation, utslag och klåda.

Fexofenadin blockerar histaminreceptorerna och stoppar därmed kedjereaktionen som orsakar allergisymptomen. Det börjar normalt verka inom en halvtimme till en timme efter man tagit en dos.

Fexofenadin hjälper även till att lindra en typ av kliande hudutslag som kallas kronisk idiopatisk urtikaria. Detta är liknande de nässelutslag eller nässelfeber du kan få vid en allergisk reaktion, men den har ingen uppenbar orsak. Att blockera histaminagerandet lindrar klådan och minskar utslagen som är kopplade till denna åkomma.

Vilka mediciner innehåller Fexofenadin?

Fexofenadin är en generisk medicin, tillgänglig som fexofenadinhydroklorid 120 mg tabletter, fexofenadinhydroklorid 180 mg tabletter och Fexofenadinhydroklorid 30 mg tabletter. Fexofenadinhydroklorid-tabletter är även tillgängliga under varumärket Telfast.

Fexofenadin bipacksedel

Apotek på nätet