Vad är Famvir (famciklovir)?

Famvir (Famciklovir) är ett antiviralt medel som används för att behandla ett antal virusinfektioner orsakade av de olika herpesvirusarna. Nätdoktorn kommer normalt bara att skriva ut Famvir för genital herpes för att hjälpa till att lindra symptomen och hjälpa till med tillfrisknandet.

Köpa Famvir receptfritt ↓

Beställa Famvir Säkert på Nätet

Pris Famvir 1369 Kr

  • Dosering: 125 mg. – 250 mg. – 500 mg. 10 tabl.
  • Pris Famvir (inkl. läkarkonsult): 10 tabletter Famciclovir – 1369 Kr

Att beställa Famvir utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Olika typer av herpesvirus

  • Bältros (herpes zoster)
  • Genital herpes (herpes simplex)
  • Motverka återkomst av genital herpes
  • Motverka herpes simplex-infektioner hos personer vars immunsystem är försämrat, t.ex. på grund av sjukdom eller behandling.

Hur fungerar Famvir (famciklovir)?

Famvir agerar genom att slöa ner reproduktion och därmed hastigheten för viruset inuti kroppen. Mer specifikt stör det reproduceringen av viralt DNA vilket är viktigt för dess överlevnad.

Hur är Famvir (famciklovir) använt för att behandla herpesvirusinfektioner?

Famvir är tillgänglig som en oral tablett (125, 250 och 500 mg) och kan tas med vätska och med eller utan mat. Olika doser givna med olika frekvens över varierande kurslängder används för att behandla herpesvirusinfektioner. Dosen beror på huruvida utbrottet är primärt eller sekundärt.

Finns det biverkningar med Famvir (famciklovir)?

De vanligaste biverkningarna med Famvir är huvudvärk, illamående och förvirring. Andra mindre vanliga biverkningar inkluderar kräkningar, yrsel, slöhet och hudinflammation. De flesta personer får inga som helst biverkningar.

Kan vem som helst använda Famvir (famciklovir)?

Famvir ska användas med försiktighet om man lider av njur eller leverproblem. Famvir bör inte ges till barn och bör inte användas om man har allvarlig laktosintolerans eller är allergisk mot penciklovir. Om du fyller i vårt konsultationsformulär så kan vi bedöma om detta är lämplig medicin för dig.Famvir Novartis

Famvir bipacksedel

Apotek på nätet