Vad är Enalapril?

Enalapril används för arteriell hypertension, högt blodtryck, hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion och andra åkommor. Detta salt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide. Detaljerad information om Enalaprils användningsområden, biverkningar, recensioner, frågor, interaktioner och försiktighetsåtgärder är enligt följande.

Köpa Enalapril receptfritt ↓

Beställa Enalapril Säkert på Nätet

Pris Enalapril 641,64 Kr

 • Dosering: 2.5 mg. – 5 mg. – 10 mg. – 20 mg. 84 tabl.
 • Pris Enalapril (inkl. läkarkonsult): 641,64 Kr

Att beställa Enalapril utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda enalapril om du är allergisk mot det, eller om du har:

 • Du har en historik med angioödem;
 • Du ​​nyligen tog en hjärtmedicin som kallas sakubitril; eller
 • Om du är allergisk mot någon annan ACE-hämmare, såsom benazepril, kaptopril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, kinapril, ramipril eller trandolapril.

Hur ska jag ta enalapril?

Ta enalapril precis som ordinerats av din läkare. Följ alla anvisningarna på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.

Du kan ta enalapril med eller utan mat.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta upp en dos. Mät flytande medicin med doseringssprutan som kom med medicinen, eller med en speciell dos-mätningssked eller medicinkopp. Om du inte har en dos-mätanordning kan du be apotekaren om en.

Ditt blodtrycket kommer att behövas kontrolleras ofta. Din njur- eller leverfunktion kan också komma att behöva testas.

Biverkningar hos Enalapril

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot enalapril: hudutslag; svår buksmärta; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

 • en känsla av yrsel, som om du kommer att svimma;
 • långsam puls;
 • hjärtklappning eller hjärtflimmer;
 • liten eller ingen urinering;
 • gulsot (gulfärgning av hud eller ögon);
 • domningar, stickningar eller brännande smärta i dina händer eller fötter;
 • feber, frossa, förkylning eller influensasymptom;
 • blåmärken, ovanlig blödning; eller
 • höga kaliumvärden – illamående, svaghet, pirrande känsla, bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag, förlust av rörelseförmåga.
Apotek på nätet