Vad är Eklira Genuair?

Den aktiva ingrediensen i Eklira Genuair är aklidiniumbromid, vilket tillhör en grupp mediciner som kallas bronkodilatorer. Bronkodilatorer slappnar av luftvägarna och hjälper till att hålla bronkiolerna öppna. Eklira Genuair är en torrpulver-inhalator som använder andningen för att leverera medicinen direkt i lungorna. Detta gör det lättare för patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL / COPD) att andas.

Köpa Eklira Genuair receptfritt

Beställa Eklira Genuair Säkert på Nätet

Pris Eklira Genuair innehåller 1 251 Kr

  • Dosering: Eklira Genuair innehåller 322 mcg
  • Pris Eklira Genuair innehåller (inkl. läkarkonsult): 60 inhalationsdoser – 1 251 Kr

Man kan beställa Eklira Genuair på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Eklira Genuair utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Vad används Eklira Genuair för?

Eklira Genuair är indikerat att hjälpa till att öppna luftvägarna och lindra symptomen av KOL/COPD, en allvarlig, långtidsverkande lungsjukdom som kännetecknas av andningsbesvär. Regelbunden användning av Eklira Genuair kan hjälpa till när man har andnöd kopplat till sjukdomen och den kommer att minimera effekten av sjukdomen på det vardagliga livet.

Hur man använder Eklira Genuair

Använd alltid den här medicinen enligt vad som läkare eller apotekare har sagt. Hör efter med läkare eller apotekare om något är osäkert. Rekommenderad dos är en inhalation två gånger om dagen på morgonen och kvällen.

Effekten av Eklira Genuair varar 12 timmar; därför ska man försöka använda sin Eklira Genuair-inhalator vid samma tid morgon och kväll. Detta garanterar att det alltid finns nog med medicin i kroppen för att hjälpa till att få andningen att fungera lättare dag och natt. Det gör det också lättare att komma ihåg.

Rekommenderad dos kan användas för äldre patienter och för patienter med njur eller leverproblem. Ingen justering av dosen är nödvändig.

Att köra bil och använda maskiner

Eklira Genuair kan ha en lättare påverkan på ens förmåga att köra och använda maskiner. Medicinen kan orsaka huvudvärk, yrsel eller suddig syn. Om man påverkas av någon av dessa biverkningar ska man inte köra eller använda maskineriet förrän huvudvärken har gått bort, yrseln är över och synen har återgått till det normala.Eklira Almirall

Eklira Genuair bipacksedel

Relaterade produkter KOL

  • Ipratropium Steri-Neb
  • Seebri Breezhaler
  • Onbrez Breezhaler
  • Respontin
  • Spiriva
  • Mucodyne
Apotek på nätet