Vad är Dymista?

Dymista är en nässpray som innehåller två olika mediciner som är effektiva på att mildra symptomen från måttlig eller kraftig hösnuva. En av beståndsdelarna är en antihistamin som kallas azelastine. Den har en långverkande effekt vilken gör det möjligt att motverka produktion och utsläpp av kemikalierna som triggas av pollenallergier. Det är dessa kemikalier som är ansvariga för hösnuva symptomen. Den andra beståndsdelen flutikason fungerar genom att reducera svullnad och ömhet i ögon och nässlemhinnorna som förekommer som en del av den allergiska reaktionen.

Köpa Dymista receptfritt

Beställa Dymista Säkert på Nätet

Pris Dymista nässpray 735 Kr

  • Dosering: Dymista nässpray 137 mcg
  • Pris Dymista nässpray (inkl. läkarkonsult): 1 nässprayflaska – 735 Kr

Här kan man beställa Dymista på nätet utan recept från doktorn på nätet.

 Två onlineapotek:

Hur använder man Dymista?

Dymista kommer som en nässpray. Flaskan ska skakas lätt under några sekunder innan den används. Den första gången man använder Dymista måste pumpen laddas genom att trycka och släppa den tills en fin spray kommer ut. Innan man använder sprayen bör man snyta sig. Spraya därefter vätskan en gång i var näsborre medan man lutar huvudet nedåt. Efter användning torkas spraytoppen av och skyddskåpan sätts på. Se till att undvika att spraya lösningen i ögonen.

Vem kan använda Dymista?

Om man fyller i ett konsultationsformulär kan vi tala om huruvida Dymista är lämplig. Man kan inte ta Dymista om man har en känd allergi mot flutikazon eller azelastine, om man tar antivirus medicin för HIV, eller om man behandlas för en svamp eller bakterieinfektion.Dymista Meda

Dymista bipacksedel

Relaterade produkter pollenallergi (hösnuva)

  • Rhinolast
  • Desloratadine
  • Aerius (NeoClarityn)
  • Telfast
Apotek på nätet