Vad är Diprolen använt för?

Diprolen (Betametason) är en topikal kortikosteroid-kräm som används för att behandla klåda, rodnad och svullnad orsakad av en rad olika hudåkommor såsom allergier, eksem, psoriasis, dermatit och hudutslag. Medicinen kan också användas för att behandla andra åkommor enligt vad läkare bestämmer.

Köpa Diprolen receptfritt

Beställa Diprolen Säkert på Nätet

Pris Diprolen lotion 749 Kr

 • Dosering: Diprolen lotion 0.05 %
 • Pris Diprolen lotion (inkl. läkarkonsult): 100 ml – 749 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Diprolen på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Vad är rekommenderad dos av Diprolen?

Dosen Diprolen varierar för varje patient. Följ alltid läkarens instruktioner och/eller instruktionerna på den receptbelagda medicinens etikett. Följande information innefattar den normal dosen av Diprolen. Om utskriven dos är annorlunda ska man inte följa doseringen beskriven nedan om inte läkaren godkänt detta.

Diprolene kräm ska appliceras i små kvantiteter på påverkat område. Tvätta händerna före och efter varje applikation.

Vad händer om man missar en dos av Diprolen?

Om läkaren har instruerat eller förordat att man applicerar Diprolen enligt ett fastlagt schema och man har missat en dos av medicinen ska man applicera den så snart man kommer ihåg. Om det nästan är tid för nästa dos ska man dock hoppa över din missade dosen och fortsätta med det normal doseringsschemat. Dubbla inte dosen med mindre än att detta har ordinerats.

Vad händer om man överdoserar Diprolen?

All medicin som används för mycket kan medföra allvarliga konsekvenser. Om man misstänker en överdos av Diprolen ska man söka läkare omedelbart.Diprolen MSD

Diprolen bipacksedel

Relaterade produkter psoriasis

 • Dermacort
 • Hydrokortison
 • Fucidin-Hydrocortison
 • Alphaderm
 • Modrasone
 • Emovat
 • Haelan
 • Synalar
 • Nerisone
 • Elocon
 • Dioderm
 • Mildison Lipid
 • Hydromol
 • Betnovat
 • Beklometason
 • Locoid (kutan lösning)
 • Metosyn
 • Bettamousse
Apotek på nätet