Vad används Desloratadin för?

  • Lindra symptom av hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit).
  • Lindra symtom på nasala allergier såsom husdjursallergier eller dammkvalsterallergier som inträffar under hela året (perenn allergisk rinit).
  • Behandla kliande, allergiska hudutslag av nässeltyg (urtikaria eller nässelfeber).

Desloratadin-tabletter är lämplig för vuxna och ungdomar från 12 år och äldre, medan desloratadine-vätska kan ges till barn i åldern ett år och äldre och vuxna.

Köpa Desloratadin receptfritt ↓

Beställa Desloratadin Säkert på Nätet

Pris Desloratadin 672,69 Kr

  • Dosering: 5 mg 30 tabl. anti-allergimedicin
  • Pris Desloratadin (inkl. läkarkonsult): 672,69 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Desloratadin på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Dokteronline.

Två onlineapotek:

Hur fungerar Desloratadin?

Desloratadin är en typ av läkemedel som kallas icke-sederande antihistamin. Det fungerar genom att förhindra verkningarna av histamin – en substans som produceras av kroppen när den reagerar på ett främmande ämne, såsom pollen eller husdjurspäls (ett allergen). Histamin verkar på histaminreceptorer, vilket orsakar en kedjereaktion som resulterar i allergiska symptom.

Vid allergiska reaktioner som hösnuva, orsakar histamin inflammation i näsa, ögon eller luftvägarna, vilket resulterar i kliande, rinnande ögon, rinnande, blockerad eller kliande näsa och nysningar. I allergiska hudreaktioner orsakar histamin hudinflammation, utslag och klåda.

Desloratadin blockerar histaminreceptorer och stoppar därmed den kedjereaktion som orsakar symptomen på allergi. Den börjar oftast att fungera inom en till tre timmar efter att du tagit en dos.

Kan jag ta Desloratadin under graviditet eller amning?

Säkerheten för desloratadin för användning under graviditet har inte fastställts. Den är vanligtvis inte rekommenderad för användning under graviditet. Vissa andra antihistaminer eller lokalt verkande läkemedel som nässprayer brukar normalt föredras för behandling av gravida kvinnor som inte tolererar sina hösnuvesymptom. Tala med din läkare för ytterligare råd.

Desloratadin kan passera in i bröstmjölken. Den är vanligtvis inte rekommenderad för användning under graviditet. Vissa andra antihistaminer eller lokalt verkande läkemedel som nässprayer är vanligen att föredra för behandling av ammande kvinnor som inte tolererar sina hösnuvesymptom. Tala med din läkare för ytterligare råd.Desloratadin Actavis

Desloratadin bipacksedel

Apotek på nätet