Vad är Co-amoxiclav?

Co-amoxiclav är en antibiotikakombination bestående av amoxicillin, en penicillin-antibiotika, och klavulansyra, ett antibiotiskt ämne som skyddar antibiotikan mot resistens. Det skrivs ut för behandling av ett stort antal bakterieinfektioner orsakade av känsliga organismer inklusive infektion i mellanörat, infektion i övre och nedre luftvägarna, tandinfektioner, infektioner av hud och mjukdelar och gonnoré. Det används även för att motverka att bakterietillväxt utvecklas i hjärtat hos de som har en risk för sådana infektioner under vissa kirurgiska ingrepp. Co-amoxiclav används vidare tillsammans med annan medicin – ofta en annan antibiotika eller en medicin för att minska utsöndringen av magsyra – för att behandla H. pylori, en typ av magsår.

Köpa Co-amoxiclav receptfritt ↓

Beställa Co-amoxiclav Säkert på Nätet

Pris Co-amoxiclav 534,08 Kr

  • Dosering:  250/125 mg. – 500/125 mg. 21 tabl.
  • Pris Co-amoxiclav (inkl. läkarkonsult): 534,08 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Co-amoxiclav på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Hur fungerar Co-amoxiclav?

Co-amoxiclav fungerar genom att ändra strukturen på bakteriens cellvägg, vilket gör det möjligt för vätska att penetrera cellen. Som ett resultat brister bokstavligt talat cellen.

Klavulansyra är en konkurrerande hämmare av ß-laktamas, vilket betyder att den “lurar” bakterierna till att binda sig mot den i stället för den “riktiga” antibiotikan, vilket gör det möjligt för antibiotikan att överbrygga motståndet. Trots detta har vissa bakteriestammar framkommit som är resistenta även mot dessa kombinationer.

Co-amoxiclav-antibiotika

Co-amoxiclav kan förorsaka smärre magstörningar och fläckiga hudutslag, en vanlig oönskad biverkan, vilket i sig inte nödvändigtvis indikerar en allergisk reaktion. Skulle du utveckla hudutslag bör du konsultera din läkare för att se till att det inte är en möjlig allergi. En penicillin-allergi kan leda till feber, svullnad av mun och tunga, klåda och andningssvårigheter.

Antibiotiskt motstånd – när en bakterie utvecklar förmågan att försvara sig mot antibiotikans effekter – kan uppstå med Co-amoxiclav. Detta händer oftast när patienter inte fullföljer den föreskrivna antibiotikakuren, och låter bakterierna hämta sig från behandlingen, och användning av antibiotika för icke-bakteriella infektioner såsom förkylning och influensa. Co-amoxiclav är inte verksam med att hantera virusinfektioner.

Orala preventivmedel är eventuellt inte lika effektiva som vanligt när man tar Co-amoxiclav – andra preventivmedelsmetoder rekommenderas för att motverka oplanerad graviditet.

Co-amoxiclav bipacksedel

Apotek på nätet