Vad är Catapres?

Cataprestabletter innehåller den aktiva ingrediensen klonidinhydroklorid, vilket är en typ av medicin som kallas ett centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel. Det används för att sänka högt blodtryck.

Köpa Catapres receptfritt ↓

Beställa Catapres Säkert på Nätet

Pris Catapres 784,74 Kr

  • Dosering: Catapresan 100 mcg 100 tabl.
  • Pris Catapres (inkl. läkarkonsult): tabletter – 784,74 Kr

Här kan man beställa Catapres på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur tar jag det?

Cataprestabletter kan tas med eller utan mat. Tabletterna bör sväljas hela med ett glas vatten.
Antalet tabletter som ska tas dagligen kommer att variera beroende på hur väl medicinen fungerar för att minska ditt blodtryck. Det är viktigt att följa din läkares instruktioner. Dessa kommer att vara tryckta på medicinetiketten som din apotekare har satt på medicinförpackningen.

Hur fungerar det?

Cataprestabletter innehåller den aktiva ingrediensen klonidinhydroklorid, vilket är en typ av medicin som kallas ett centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel. Det används för att sänka högt blodtryck.

Klonidin fungerar genom att stimulera alfa-receptorer i hjärnan. Detta minskar nervsignalerna som sänds från hjärnan till blodkärlen och får dem att dra ihop sig och minska i diameter. Resultatet blir att blodkärlen tillåts slappna av och vidgas. Detta ökar volymen I blodkärlen och därför minskar trycket i dem. Detta sänker blodtrycket.

Används med försiktighet hos

  • Personer som har problem med blodcirkulationen i händer, fötter och nedre delarna av benen beroende på förträngning av blodkärlen (perifer vaskulär sjukdom), till exempel Raynauds sjukdom.
  • Personer som har problem med blodcirkulationen till hjärna eller hjärta.
  • Hjärtsvikt.
  • Personer som har en låg puls.
  • Minskad njurfunktion.
  • Personer som har förstoppning.
  • Personer som har problem med flera nerver i kroppen, vilket orsakar symptom såsom svaghet, domningar, stickningar eller brännande känsla (polyneuropati).
  • Personer med en bakgrund av depression.Catapres Boehringer Ingelheim

Catapres bipacksedel

Apotek på nätet