Vad är Cardura?

Doxazosin används ensamt eller med andra läkemedel för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Att minska blodtrycket hjälper till att motverka stroke, hjärtattacker och njurproblem. Denna medicin fungerar genom att slappna av blodkärlen så att blod kan flyta lättare.

Doxazosin används också hos män för att behandla en förstorad prostata (benign prostatahyperplasi – BPH). Den krymper inte prostatan, men den fungerar genom att slappna av musklerna i prostatan och en del av urinblåsan. Detta hjälper till att lindra symptomen från BPH, såsom svårighet att starta urinflödet, svag ström och behovet av att urinera ofta eller akut (inklusive mitt i natten).

Doxazosin tillhör en grupp mediciner kallade alfablockerare.

Köpa Cardura receptfritt ↓

Beställa Cardura Säkert på Nätet

Pris Cardura 647,00 Kr

  • Dosering: doxazosin 1 – 2 – 4 – 8 mg. 28 tabl.
  • Pris Cardura (inkl. läkarkonsult): 28 tabletter – 647,00 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Cardura på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Hur man använder Cardura

Läs Patientinfromationsbladet om det finns tillgängligt hos din apotekare innan du börjar ta doxazosin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor ska du fråga din läkare eller apotekare.

Ta denna medicin via munnen med eller utan mat enligt läkares anvisning, normalt en gång om dagen.

Doxazosin kan förorsaka ett plötsligt fall av blodtrycket, vilket kan leda till yrsel eller svimning, normalt inom 2 till 6 timmar efter du tagit den. Risken är högre när du först börjar ta denna medicin, efter det att din läkare ökat dosen eller om du börjar behandlingen på nytt efter det att du slutat att ta den. Under dessa tillfällen ska du undvika situationer där du kan tänkas bli skadad om du svimmar.

Biverkningar Cardura

Yrsel, svimningskänsla, dåsighet, ovanlig trötthet eller viktökning kan uppstå. Om någon av dessa biverkningar kvarstår eller blir värre bör du tala med din läkare eller apotekare omgående. För att minska risken av yrsel och svimningskänsla ska du ställa dig upp långsamt när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat denna medicinen eftersom han eller hon har bedömt att fördelarna för dig är större än riskerna med biverkningar. Många personer som använder den här medicinen känner inte av nägra allvarliga biverkningar.Cardura Pfizer

Cardura bipacksedel

Apotek på nätet