Vad är Captopril?

Captopril är en ACE-hämmare. ACE står för angiotensinomvandlande enzym.

Captopril används för att behandla högt blodtryck (hypertoni), hjärtsvikt, njurproblem orsakade av diabetes och för att förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.

Köpa Captopril receptfritt ↓

Beställa Captopril Säkert på Nätet

Pris Captopril 641,64 Kr

  • Dosering: 12.5 mg. – 25 mg. – 50 mg. 100 tabl.
  • Pris Captopril (inkl. läkarkonsult): 641,64 Kr

Man kan beställa Captopril på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Captopril utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Viktig information

Använd inte Captopril om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare direkt.

Om du har diabetes ska du inte använda Captopril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo).

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Captopril eller någon annan ACE-hämmare, såsom benazepril, fosinopril, enalapril, lisinopril, moexipril, perindopril, kinapril, ramipril eller trandolapril.

Du kan också behöva undvika att ta Captopril med aliskiren om du har njursjukdom.

För att vara säker Captopril är säkert för dig ska du berätta för din läkare om du har:

  • Njursjukdom (eller om du är på dialys);
  • Leversjukdom;
  • Diabetes;
  • Bindvävssjukdom, såsom Marfans syndrom, Sjögrens syndrom, lupus, sklerodermi eller reumatoid artrit; eller
  • Om du har genomgått en organtransplantation.

Använd inte om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare direkt. Captopril kan orsaka skada eller dödsfall för det ofödda barnet om du tar medicinen under din andra eller tredje trimester.

Captopril kan överföras in i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn. Du bör inte amma när du använder Captopril.

Hur ska jag ta Captopril?

Ta Captopril precis som ordinerats av din läkare. Följ alla anvisningarna på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.

Captopril tas vanligen 1 timme före måltid. Följ din läkares instruktioner.

Kontakta din läkare om du har fortlöpande kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt. Du kan lätt bli uttorkad medan du tar Captopril. Detta kan leda till mycket lågt blodtryck, elektrolytstörningar eller njursvikt.

Apotek på nätet