Vad Calcichew-D3 är och vad den används för

Calcichew-D3 tuggtabletter är apelsinsmaksatta tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, vilka båda är viktiga ämnen för benbildning. Båda finns i kosten och vitamin D är också producerat i huden efter exponering mot solen.

Calcichew-D3 används för att behandla och förebygga vitamin D / kalciumbrist som kan uppstå när din kost eller livsstil inte ger tillräckligt, eller när kroppens behov ökar. Detta läkemedel kan också ordineras eller rekommenderas för vissa benåkommor, till exempel osteoporos, eller under graviditeten.

Köpa Calcichew-D3 receptfritt ↓

Beställa Calcichew-D3 Säkert på Nätet

Pris Calcichew-D3 841,68 Kr

  • Dosering: 500 mg/400 I.E 100 – 1000 mg/800 I.E 30
  • Pris Calcichew-D3 (inkl. läkarkonsult): 841,68 Kr

Att beställa Calcichew-D3 utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur förvaras Calcichew-D3-tuggtabletter

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Hålla förpackningen väl stängd för att skydda mot fukt. Förvaras vid högst 30oC.

Använd inte Calcichew-D3 efter utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i den månaden. Om tabletterna har

  • har stora mängder av D-vitamin i ditt blod
  • har njursten.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med läkare eller apotekare innan du tar Calcichew-D3:

  • Om du har osteoporos (benskörhet) och inte heller kan röra dig
  • om du är på långtidsbehandling, särskilt om du tar läkemedel för en hjärtsjukdom (hjärtglykosider) eller diuretika (används vid behandling av högt blodtryck eller ödem)
  • om du har tecken på nedsatt njurfunktion eller en hög tendens att bilda njursten
  • om du har cancer eller några andra åkommor som kan ha påverkat dina ben.

Vad Calcichew-D3 tuggtabletter innehåller

Om du har ökat kalciumnivåer i blodet eller utveckla tecken på njurproblem, bör dosen Calcichew-D3 minskas eller behandlingen avbrytas.

Apotek på nätet