Vad är Bydureon?

Diabetes är idag en vanlig kronisk sjukdom. Följaktligen är läkemedel mot diabetes också många och varierade. Förutom orala läkemedel kan injicerbara läkemedel uppnå snabbare och mer uttalade effekter, inklusive Bydureon. Läkemedlet är känt för sitt snabba verkningssätt. Det fungerar effektivt och kan användas av personer som lider av typ 2-diabetes. Detta läkemedel är avsett för patienter som redan har provat flera olika läkemedel för diabetes typ 2 men inte upplevt några förbättringar.

Köpa Bydureon receptfritt

Beställa Bydureon Säkert på Nätet

Pris Bydureon 2007 Kr

 • Dosering: Bydureon Exenatide
 • Pris Bydureon (inkl. läkarkonsult): 2007 Kr

Här kan man beställa Bydureon på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes, en form av diabetes mellitus, är förmodligen en av de mest välkända kroniska sjukdomarna i världen. Många människor vet inte ens om att de har diabetes, och allt fler unga människor diagnostiseras med prediabetes och typ 2-diabetes.

En studie har visat att en tidigare diabetesdiagnos kan öka risken för hälsokomplikationer, inklusive hjärtsjukdomar och vissa cancerformer.

Oavsett om du har diagnostiserats med typ 2-diabetes eller har sjukdomen i släkten kan tillståndet och den därmed förknippade risken för hälsokomplikationer vara skrämmande. Och med tanke på de kost- och livsstilsförändringar som krävs är det ingen tvekan om att denna diagnos kan vara utmanande.

Men att leva med typ 2-diabetes behöver inte vara förödande. Genom att lära dig mer om sjukdomen – till exempel hur insulinresistens utvecklas och hur man kan lindra den, hur man känner igen tecknen på diabetes och vad man ska äta – kan du få tillgång till de resurser du behöver för att leva ett lyckligt och hälsosamt liv.

Tecken och symtom på typ 2-diabetes

I de tidiga stadierna av sjukdomen visar typ 2-diabetes ofta inga symptom alls, enligt nuvarande kännedom. Du bör dock vara uppmärksam på symtom och tidiga varningssignaler, t.ex.

 • Frekvent urinering och extrem törst
 • Plötslig eller oväntad viktminskning
 • Ökad hunger
 • Suddig syn
 • Mörka, sammetslena fläckar på huden (kallas acanthosis nigricans)
 • Utmattning
 • Sår som inte läker

Om du upplever ett eller flera tecken på typ 2-diabetes bör du kontakta din läkare eftersom du kan ha typ 2-diabetes.

Vad är Bydureon?

Läkemedlet Bydureon innehåller den aktiva substansen exenatid som sin huvudsakliga aktiva substans. Bydureon är ett injicerbart diabetesläkemedel med förlängd frisättning som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Bydureon hjälper patientens bukspottkörtel att producera insulin mer effektivt.

Bydureon används tillsammans med kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Bydureon är avsett för vuxna och barn som är minst 10 år gamla. Bydureon är inte avsett för behandling av typ 1-diabetes.

Bipacksedeln Bydureon

Var försiktig när du använder Bydureon

Patienter ska inte använda Bydureon om det finns en personlig eller familjär historia av sköldkörtelcancer, om patienten har multipel endokrin neoplasi typ 2 (en typ av cancer som kan påverka sköldkörteln, bisköldkörteln och binjurarna) eller om du någonsin har haft ett lågt antal blodplättar medan du tog exenatid.

Tala omedelbart om för din läkare om du har några tecken på en sköldkörteltumör, såsom en svullnad eller klump i halsen, svårigheter att svälja, hes röst eller andningssvårigheter. Bydureon får inte användas om den aktiva substansen exenatid har orsakat låga trombocytnivåer hos patienten.

Sluta ta Bydureon och kontakta din läkare omedelbart om du har svår smärta i övre delen av buken, smärta som strålar ut i ryggen, tillsammans med illamående, kräkningar och hjärtklappning: detta kan vara symtom på inflammation.

Hur ska Bydureon användas?

Använd Bydureon enligt läkarens anvisningar och enligt instruktionerna på etiketten, patienten kan läsa den bifogade bipacksedeln. Bydureon injiceras under huden. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du inte vet hur du ska använda injektionen. Låt inte små barn använda Bydureon utan hjälp av en vuxen. Bered inte Bydureoninjektionen förrän patienten är redo för injektionen, dvs. den måste administreras omedelbart efter rekonstituering.

Bydureon administreras vanligtvis var 7:e dag. Patienter kan injicera Bydureon oberoende måltid eller ej när som helst på dygnet. Om du ändrar tidpunkten för den veckovisa administreringen av Bydureon ska du välja en dag som är minst 3 dagar från din senaste dos.

Injicera inte Bydureon två gånger i rad på samma ställe och återanvänd inte använda nålar eller sprutor. Dela aldrig pennor eller sprutor, även om du har bytt nål, eftersom det kan överföra sjukdomar från person till person.

Dosering av Bydureon

Vanlig dos av Bydureon för vuxna med typ 2-diabetes: Bydureon med förlängd frisättning är en startdos på 2 mg subkutant var 7:e dag (varje vecka). Pediatrisk normaldos av Bydureon vid typ 2-diabetes från 10 år och uppåt: 2 mg subkutant var 7:e dag (varje vecka), som kan tas när som helst på dagen, med eller utan måltid. Se avsnittet dosjustering för mer information om missade doser och förändringar i intag av Bydureon under dagen.

Patienter som byter till ett annat läkemedel ska omedelbart sluta ta läkemedel med förlängd frisättning såsom Bydureon. Övergående hyperglykemi kan förekomma under cirka 2 till 4 veckor efter bytet.

En överdos av Bydureon kan orsaka svårt illamående och kräkningar eller tecken på hypoglykemi (huvudvärk, hunger, irritabilitet, yrsel, tremor).

Bydureon ska inte blandas med insulin i samma spruta.

Biverkningar av Bydureon

Läkemedlet Bydureon kan också ge några olika typer av biverkningar. Vanliga biverkningar av Bydureon kan inkludera:

 • Matsmältningsbesvär
 • Illamående/kräkningar
 • Diarré eller förstoppning
 • Huvudvärk
 • Klåda eller lätt svullnad på injektionsstället

Rådgör med en legitimerad läkare om patienten visar tecken på en allergisk reaktion mot Bydureon.

Vissa patienter som använder exenatid har upplevt blödningar. Vid en allvarlig eller dödlig minskning av antalet blodplättar (blodkroppar som hjälper blodet att koagulera) ska du sluta använda Bydureon och kontakta din läkare omedelbart om någon ovanlig blödning eller blåmärken uppstår.

Riskfaktorer för typ 2-diabetes

Som tidigare nämnts är typ 2-diabetes en multifaktoriell sjukdom. Det innebär att du inte bara kan sluta äta socker eller börja motionera för att undvika sjukdomen. Här är några av de faktorer som kan påverka din risk för typ 2-diabetes:

 • Fetma eller övervikt utgör en betydande risk för typ 2-diabetes. Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått på om du är fet eller överviktig.
 • Dåliga matvanor: Att äta för mycket av fel livsmedel kan öka risken för typ 2-diabetes. Studier har visat att en kost som innehåller kaloririka bearbetade livsmedel och drycker och lite hela, näringstäta livsmedel kan öka risken för typ 2-diabetes avsevärt. Livsmedel och drycker som du bör begränsa är vitt bröd, chips, kex, kakor, läskedrycker och fruktjuice. Livsmedel och drycker som du bör föredra är frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, vatten och te.
 • För mycket TV-tittande (och för mycket stillasittande i allmänhet) kan öka risken för fetma, typ 2-diabetes och andra sjukdomar.
 • För lite motion: Precis som kroppsfett samverkar med insulin och andra hormoner för att påverka utvecklingen av diabetes, gör även muskler det. Muskelmassa, som kan byggas upp genom konditions- och styrketräning, bidrar till att skydda kroppen mot insulinresistens och typ 2-diabetes.
 • Sömnstörningar kan påverka balansen mellan insulin och blodsocker genom att öka belastningen på bukspottkörteln. Med tiden kan detta leda till typ 2-diabetes.
 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): Kvinnor med PCOS – en hormonell obalans – beräknas ha en högre risk att utveckla typ 2-diabetes än sina jämnåriga utan PCOS.
 • Över 45 år: Ju äldre du blir, desto större är risken att du utvecklar typ 2-diabetes. Under de senaste åren har dock allt fler barn och ungdomar diagnostiserats med prediabetes och typ 2-diabetes.

Är typ 2-diabetes genetiskt betingad?

Oberoende av kost- och livsstilsfaktorer kan din genetik också påverka risken för typ 2-diabetes. Tvillingforskning bekräftar detta. Enäggstvillingar löper större risk att båda drabbas av diabetes än tvåäggstvillingar. Om du har en släkting som har diabetes löper du fyra gånger så stor risk att själv utveckla sjukdomen.

Var kan jag köpa läkemedlet Bydureon?

Bydureon är avsett för personer som har typ 2-diabetes. Detta läkemedel är tillgängligt som en lösning och måste injiceras direkt under huden av patienten själv. Kom ihåg att du alltid behöver ett recept. Om du vill köpa Bydureon har du här möjlighet att beställa läkemedlet direkt från ett nätapotek. Läkemedlet finns också tillgängligt på fysiska apotek. Nätapotek erbjuder dig ett snabbt och enkelt sätt att köpa läkemedlet.

https://wchh.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/psb.852

Apotek på nätet