Bupropion – äntligen kan du sluta röka

De flesta rökare som vill sluta röka har redan gjort många misslyckade försök. Detta begränsar motivationen och har en negativ inverkan på sinnet. I sådana fall rekommenderar läkare att man tar bupropiontabletter. Bupropiontabletter kan köpas på nästan alla apotek och verkar efter en kort tid.

Köpa Bupropion receptfritt ↓

Beställa Bupropion Säkert på Nätet

Pris Bupropion från 978,00 Kr

  • Dosering: Bupropion 150 mg
  • Pris Bupropion tabletter (inkl. läkarkonsult): 978 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Bupropion på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Två onlineapotek:

Detta är viktigt när du tar bupropiontabletter

BupropionAtt sluta röka är en process som ofta tar flera veckor och månader. Att ta bupropiontabletter kan göra processen lättare för patienten och fungera som ett hjälpmedel för de som vill sluta röka. Bupropiontabletterna ordineras av många läkare till människor när de vill sluta röka helt och hållet. Bupropiontabletterna hjälper patienten att kontrollera suget efter cigaretter och även att hantera eventuella abstinenssymtom. Detta är en längre process som pågår i minst 12 veckor. Bupropiontabletterna tas alltid regelbundet av patienten under denna fas. Regelbundet intag av läkemedlet bupropion är A och O och därmed också nyckeln till framgång. Innan du börjar använda läkemedlet kommer din husläkare att förklara för dig exakt hur du ska ta dem. Han eller hon kommer också att berätta den exakta dosen som ska tas under behandlingsperioden. Hela behandlingsperioden kan delas in i två olika faser:

  • Första till tredje behandlingsdagen: Under denna period får patienten endast ta en bupropiontablett med en dos på 150 mg. Det är mycket viktigt att den föreskrivna dosen inte ändras av patienten. Om så sker kan det leda till allvarliga biverkningar hos vissa patienter. Av denna anledning ska du alltid följa din läkares doseringsanvisningar noga.
  • Från den fjärde behandlingsdagen till behandlingens slut: Under denna period får patienten ta två bupropiontabletter per dag. De två tabletterna ska dock inte tas tillsammans utan separat. Det ska också gå minst åtta timmar mellan de två doserna. Detta är också mycket viktigt för att garantera en optimal effekt.

Om det tas regelbundet och på rätt sätt kan man förvänta sig ett framgångsrikt rökstopp efter avslutad behandlingsfas. Om du vill sluta röka på ett framgångsrikt sätt kan du be din husläkare om ett recept på bupropiontabletter.

Kan bupropiontabletterna köpas i olika doser?

Nej, bupropiontabletterna kan inte köpas i olika doser, utan finns endast i en viss dos. Det är dock läkaren som bestämmer exakt hur många bupropiontabletter patienten kan ta per dag. Patienten måste alltid följa läkarens doseringsanvisningar. Med rätt intag och lämplig dosering kan en betydande effekt förväntas inom kort. Patienten kommer att märka att han eller hon inte längre är så trött och även det irriterade och frustrerade humöret minskar mer och mer under behandlingsfasen. Redan inom de första veckorna märks de första effekterna. Det är dock också viktigt att ha tålamod vid intag av bupropiontabletterna, även om det är svårt vissa dagar eller om det uppstår ett starkt röksug.

Vad ska patienten göra om han eller hon glömmer att ta bupropiontabletten?

I vardagens stress kan vi ibland glömma eller hoppa över att ta bupropiontabletten. I en sådan situation är det mycket viktigt att under inga omständigheter ersätta en glömd eller utelämnad dos med en dubbel dos. Detta kan vara utlösande för en allvarlig överdosering eller allvarliga biverkningar. I ett sådant fall rekommenderar läkare att man hoppar över den glömda dosen och fortsätter med nästa dos av bupropiontabletten. Detta är det enda sättet att se till att patienten inte överdoserar. Om patienten däremot är osäker eller inte vet hur han eller hon ska fortsätta att ta bupropion är det mycket viktigt att alltid rådgöra med en läkare eller apotekare. De kommer att kunna hjälpa dig och även ge dig detaljerade råd. Du bör inte vänta för länge, annars ökar risken för eventuella biverkningar.

Kan bupropion också tas under graviditet eller amning?

Det är lämpligt att avstå från att ta bupropiontabletter under graviditet och amning. Om en kvinna ändå ska sluta röka under graviditeten är det alltid lämpligt att kontakta läkaren eller apoteket direkt. Läkaren eller apotekaren kan sedan på individuell basis avgöra om patienten ska ta bupropion eller inte. Under graviditet ska bupropiontabletter aldrig tas utan att konsultera en läkare. I värsta fall kan detta leda till allvarliga hälsorisker. Av denna anledning bör du alltid be en läkare om exakta råd.

Är viktökning en av de möjliga biverkningarna av bupropiontabletter?

Det har ännu inte bevisats medicinskt att kraftig viktökning är en av de möjliga biverkningarna som kan uppstå under behandling med bupropiontabletter. Några av de vanligaste biverkningarna som rapporteras av patienter under behandlingsfasen är bland annat:

  • En ihållande torr mun
  • Lätt yrsel i kombination med huvudvärk
  • Illamående
  • Trötthet

De listade biverkningarna är bland de mest kända som uppstår i samband när man tar bupropiontabletter. Det kan dock vara så att en patient också drabbas av enskilda besvär. I en sådan situation rekommenderas det alltid att vänta några dagar. Om symtomen fortsätter att förvärras eller till och med ökar under denna fas måste patienten alltid kontakta läkare direkt. För de flesta patienter kommer dock de framväxande besvären att avta helt av sig själva.

På vilka apotek kan man köpa bupropion?

Läkemedlet bupropion kan köpas på vilket apotek som helst. Detta inkluderar bland annat de olika onlineapoteken på internet. Patienten kan helt enkelt lämna in sitt recept där. Det utvärderas sedan av de ansvariga farmaceuterna, så att de beställda bupropiontabletterna sedan kan skickas direkt till dem. Dessutom har patienten alltid möjlighet att kontakta apotekarna eller sjukvårdspersonal. Detta är viktigt särskilt när biverkningar uppstår. Alla viktiga saker sammanfattas också i den detaljerade läkemedelsinformationen. Läs informationen noggrant i början av behandlingen. Om patienten redan före själva behandlingens slut känner en tydlig förbättring är det ändå mycket viktigt att fortsätta behandlingen till slutet. Detta är det enda sättet att undvika att allvarliga abstinenssymtom eller biverkningar uppstår.

När kan bupropion tas?

Bupropiontabletter är inte lämpliga för barn och ungdomar under 18 år. Dessutom måste det avgöras individuellt för varje patient om han eller hon är lämplig att ta bupropiontabletter. Vid allvarliga hälsotillstånd, en allergisk reaktion eller graviditet kan patienten behöva avstå helt från att ta bupropiontabletterna. Detta avgörs dock alltid av den behandlande läkaren. Av denna anledning bör du alltid rådfråga honom eller henne.

Hur länge måste bupropiontabletterna tas?

Den exakta längden på behandlingen med bupropion bestäms också alltid av läkaren. Den genomsnittliga behandlingstiden är dock 12 veckor. Däremot kan det vara så att vissa patienter behöver ta läkemedlet bupropion några veckor längre för att kunna uppnå framgång i sin behandling. Om patienten inte känner en tydlig effekt efter några veckor är det mycket viktigt att kontakta en läkare direkt. Han eller hon kan då justera doseringen.

Apotek på nätet