Betmiga (Mirabegron)

Betmiga-depottabletter innehåller den aktiva beståndsdelen Mirabegron, som är en typ av läkemedel som kallas en selektiv beta3 adrenoceptoragonist. Det används för att behandla symtomen på en överaktiv blåsa (OAB).

Köpa Betmiga receptfritt ↓

Beställa Betmiga Säkert på Nätet

Pris Betmiga 1.242,38 Kr

  • Dosering: 25 mg 30 tabl. – 50 mg 30 tabl.
  • Pris Betmiga (inkl. läkarkonsult): 1.242,38 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Betmiga på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Hur fungerar Betmiga?

Betmiga-depottabletter innehåller den aktiva beståndsdelen Mirabegron, som är en typ av läkemedel som kallas en selektiv beta3 adrenoceptoragonist. Det används för att behandla symtomen på en överaktiv blåsa (OAB).

Muskeln i väggen på urinblåsan kallas detrusormuskeln. Det kan ibland dra ihop sig i okontrollerbara spasmer, och detta kallas ofta för att ha en överaktiv blåsa. Den överaktiva detrusormuskeln kan öka antalet gånger du behöver urinera, eller orsaka okontrollerbara behov av att urinera, eller ofrivilligt läckage av urin (urininkontinens).

Mirabegron arbetar på ett annat sätt jämfört med de vanliga antimuskarina behandlingarna för en överaktiv blåsa. Den slappnar av detrusormuskeln i väggen på blåsan genom att stimulera de beta 3-receptorer som finns på ytan av muskelcellerna. Denna uppslappning av blåsmuskeln bidrar till att öka kapaciteten urin som blåsan kan hålla. Detta minskar i sin tur behovet av att urinera.

Betmiga-tabletter är depottabletter som frisätter läkemedlet gradvis under dagen. Denna typ av tablett måste sväljas hel, och inte delad, krossad eller tuggad, eftersom detta skulle skada depotverkan.

Viktig information om Betmiga

  • Du ska inte sluta ta detta läkemedel om du inte märker en förbättring av dina symtom omedelbart. Det kan ta lite tid för blåsan att anpassa sig och dina symptom att förbättras. Du bör fortsätta med tabletterna och endast sluta ta dem om du har diskuterat det med din läkare, eftersom om du slutar behandlingen kan dina symptom på en överaktiv blåsa komma tillbaka.
  • Ditt blodtryck bör kontrolleras innan du börjar behandlingen med Betmiga. Eftersom detta läkemedel ibland kan orsaka att blodtrycket ökar bör ditt blodtryck regelbundet kontrolleras medan du tar den här medicinen.

Betmiga bipacksedel

Apotek på nätet