Vad används Azyter för?

  • Bakteriella infektioner i ögat som producerar var i ögat t.ex. bakteriell konjunktivit.
  • Trachomatous konjunktivit orsakad av Chlamydia trachomatis.

Köpa Azyter receptfritt ↓

Beställa Azyter Säkert på Nätet

Pris Azyter 679,92 Kr

  • Dosering: 15 mg/g ögondroppar 6 doser azithromycin
  • Pris Azyter (inkl. läkarkonsult): 679,92 kr

Att beställa Azyter utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar Azyter?

Azyter-ögondroppar innehåller den aktiva beståndsdelen azitromycin, som är en typ av läkemedel som kallas makrolidantibiotika. Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.

Azitromycin är ett bredspektrumantibiotika som är aktivt mot ett brett spektrum av bakterier som orsakar en rad olika infektioner.

Azitromycin verkar genom att förhindra bakterier från att producera proteiner som är viktiga för dem. Utan dessa proteiner bakterierna kan inte växa, reproducera och öka i antal. Azitromycin stoppar därför smittspridning och kvarvarande bakterier dödas av kroppens immunförsvar eller dör så småningom.

Azyter-ögondroppar administreras in i ögat för att behandla purulent (var-innehållande) konjunktivit och trachomatis konjunktivit som orsakas av en typ av bakterier som kallas Chlamydia trachomatis. Genom att administrera dessa droppar direkt i ögat gör det möjligt för azitromycin att agera lokalt på de bakterier som orsakar infektionen.

Hur använder jag Azyter?

  • Klicka här för instruktioner om hur doserar sina ögondroppar.
  • Azyter-ögondroppar kommer i singel-dosenheter. Det borde tillräckligt i varje dosenhet för att behandla båda ögonen om det behövs. När du väl har droppat i dropparna ska du kasta bort enhetsdosen, även om det finns en viss medicin kvar i den. Spara inte den till senare.
  • En droppe bör droppas i det påverkade ögat (ögonen) två gånger per dag, morgon och kväll i tre dagar.
  • Se till att du slutför behandlingen som din läkare har ordinerat, även om ditt öga verkar vara bättre. Att avsluta behandlingen tidigt ökar chansen att dina symtom kommer tillbaka och att eventuella bakterier växer sig resistenta mot antibiotika.
  • Använd inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Andra läkemedel som innehåller azithromycin

Det finns inga andra ögonpreparat tillgängliga i Storbritannien som innehåller azithromycin som den aktiva ingrediensen.

Zithromax-kapslar och suspension innehåller azithromycin för behandling av infektioner i andra delar av kroppen.

Apotek på nätet