Vad är Avelox (moxifloxacin)?

Avelox-tabletter innehåller den aktiva beståndsdelen moxifloxacin-hydroklorid, ett bredspektrums kinolon-antibiotikum som används för att behandla bakteriella infektioner.

Moxifloxacin är endast tillgänglig under varumärket Avelox.

Köpa Avelox receptfritt ↓

Beställa Avelox Säkert på Nätet

Pris Avelox 478,49 Kr

  • Dosering: Filmdragerad tablett 400 mg
  • Pris Avelox (inkl. läkarkonsult): 478,49 K

Vad är Avelox (moxifloxacin) använt för att behandla?

Avelox används för allvarliga bakterieinfektioner som man fått på sjukhus eller när andra äldre antibiotika har misslyckats på grund av resistens. Avelox används för att behandla bakteriella infektioner i bihålor och lungor, inklusive bakteriell sinuit, lunginflammation och bäckeninflammation. Nätkliniken kommer att använda Avelox att behandla Mycoplasma genitalium där primära behandlingar (t.ex. azitromycin) har misslyckats.

Kan jag få Avelox på nätet?

Vi kommer i allmänhet endast att skriva ut Avelox där andra behandlingar har misslyckats. Om du vill diskutera din situation med en läkare ska du vänligen fylla i ett konsultationsformulär.

Hur fungerar Avelox (moxifloxacin)?

Moxifloxacin dödar infekterande bakterier genom att gå in dem och hämma ett enzym som är viktigt för DNA-replikering och reparation. Detta stör den normala cellfunktionen och replikering av bakterierna och dödar dem.

Hur används Avelox (moxifloxacin) för att behandla bakteriell sinuit, lunginflammation, och bäckeninflammation?

Avelox finns som 400 mg-tabletter och dosen idealt bör bestämmas av din läkare. Beroende på bakterieinfektionen som behandlas är Avelox rekommenderad till att tas en gång dagligen under 5 till 21 dagar. Vi rekommenderar att du sväljer Avelox hel med mycket vatten; du kan ta den med eller utan mat. Om du tar matsmältningsbotemedel eller mediciner eller vitaminer med järn eller zink rekommenderas du att ta Avelox 6 timmar före eller efter att du tar dessa.

Vad är Avelox (moxifloxacin) används för att behandla för övrigt?

Avelox-tabletter används också för att behandla mjältbrand, endokardit, meningit och tuberkulos. Avelox är också tillgängligt som en 400 mg lösning för intravenös infusion för att behandla lunginflammation, cellulit och intraabdominella infektioner.

Kan vem som helst använda Avelox (moxifloxacin)?

Avelox ska användas med försiktighet om du 60 år eller äldre, använder kortikosteroider har genomgått hjärt-, njur- eller lungtransplantation, har angina som kan leda till arytmier eller epilepsy. Du bör undvika att använda Avelox om du är allergisk mot någon kinolontyp av antibiotika, har någon form av hjärtproblem som påverkar hjärtslag och rytm, har leverproblem eller är gravid eller ammar.

Apotek på nätet