Arlevert (cinnarizin, dimenhydrinat)

Arlevert-tabletter innehåller två aktiva ingredienser, cinnarizin och dimenhydrinat, vilka båda är antihistaminmedicin. Arlevert-tabletter används för att behandla symtom på olika typer av svindel.

Köpa Arlevert receptfritt ↓

Beställa Arlevert Säkert på Nätet

Pris Arlevert 1.145,35 Kr

 • Dosering: 20mg/40mg 100 tabl.
 • Pris Arlevert (inkl. läkarkonsult): 1.145,35 Kr

Här kan man beställa Arlevert på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur fungerar det?

Arlevert-tabletter innehåller två aktiva ingredienser, cinnarizin och dimenhydrinat, vilka båda är antihistaminmedicin. Arlevert-tabletter används för att behandla symtom på olika typer av svindel.

Svindel beskrivs som en snurrande eller svajande känsla samtidigt som man står still. Det är allmänt orsakad av ett problem med balansorganen i mellanörat. Balansorganen ger kontinuerlig återkoppling till hjärnan om vår kroppsställning. När något stör den skickas nervsignaler från balansorganen till kräkningscentrum i hjärnan. Detta kan orsaka förnimmelser såsom illamående, yrsel eller snurrande känsla (vertigo) och kräkreflex.

Detta läkemedel verkar genom att blockera histamin och muskarinreceptorer i kräkningscentrum i hjärnan. Detta förhindrar kräkningscentrum från att ta emot nervmeddelanden från balansorganen i mellanörat. I sin tur förhindrar detta störningar i mellanörat från att aktivera kräkningscentrum och orsaka yrsel, illamående och kräkningar.

Arlevert-tabletter tas normalt under högst fyra veckor.

Biverkningar

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda personer på olika sätt. Det följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här, betyder det inte att alla människor som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller några biverkningar.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Dåsighet.
 • Huvudvärk.
 • Torr mun.
 • Buksmärtor.

Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • Minnesförlust (amnesi).
 • Känsla av att det ringer, eller annat brus i öronen (tinnitus).
 • Darrning.
 • Kramper.
 • Nervositet.
 • Störningar i magen, såsom illamående, diarré och matsmältningsbesvär
 • Svettande.
 • Utslag.
 • Domningar (parestesi).
 • Domningar (parestesi).
Apotek på nätet