Vad är Amoxicillin?

Amoxicillin är en typ av penicillin antibiotika tillgängligt i kapsel, tablett eller vätskeform och är använt för att behandla ett stort antal olika bakterieinfektioner. Amoxicillin är också tillgängligt under många varumärkesnamn inklusive Amoxil®.

Köpa Amoxicillin receptfritt ↓

Beställa Amoxicillin Säkert på Nätet

Pris Amoxicillin 541,57 Kr

  • Dosering: 250 mg/5ml. 100 ml – 250 mg. – 500 mg. – 750 mg.
  • Pris Amoxicillin (inkl. läkarkonsult): 21 kaps. – tabl. – 541,57 Kr

Att beställa Amoxicillin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar Amoxicillin?

Amoxicillin fungerar genom att hindra bakteriens tillväxt. Mer specifikt agerar amoxicillin genom att blockera bakterier från att bilda cellväggar. Trots att amoxicillin är ett bredspektrumantibiotika fungerar det inte mot alla infektioner.

Hur används Amoxicillin för att behandla tandböld och cystit?

En tandböld är en samling av var i vävnaden i tänder och tandkött, och cystit är tekniskt sett en inflammation i urinblåsan men termen är även användas för att beskriva urinvägsinfektioner. Behandling för endera beror på hur allvarlig infektionen är och huruvida det är för vuxna eller barn. Om du är en vuxen med tandböld eller cystit är dock att ta 250 mg eller 500 mg av amoxicillin tre gånger om dagen under 7 dagar en normal behandling. Vår läkare kommer att bedöma vad som är lämpligt efter det att du har fyllt i det medicinska formuläret på nätet.

Vad används Amoxicillin till att behandla för övrigt?

Amoxicillin är också bra på att behandla bakterieinfektioner såsom bronkit, lunginflammation och infektioner i öron, näsa och hals.

  • Mag-/tarmbesvär;
  • Hudutslag eller klåda;
  • Svampinfektion i mun eller vagina.

Finns det biverkningar med Amoxicillin?

De vanligaste biverkningarna är diarré, illamående, yrsel och hudutslag. Mindre vanliga biverkningar inkluderar klåda, urtikaria och kräkningar. De flesta personer kommer inte att få några som helst biverkningar och för de flesta personer är det en väl tolererat läkemedel.

Kan vem som helst använda Amoxicillin?

Om du är allergisk mot penicillin eller har njur eller leverproblem ska du undvika att använda Amoxicillin. Vänligen ange för läkaren några allergier eller andra viktiga medicinska detaljer på ditt konsultation formulär.

Amoxicillin bipacksedel

Apotek på nätet