Vad är Aerius?

Aerius (desloratadin) 5mg är en antihistamin som används för att lindra allergiska symptom såsom rinnande ögon, rinnande näsa, ögon/näsklåda, nysande, nässelfeber och klåda. Det fungerar genom att blockera visa naturliga substanser (histamine) som kroppen producerar under en allergisk reaktion.

Köpa Aerius receptfritt

Beställa Aerius Säkert på Nätet

Pris Aerius tabletter 357 Kr

  • Dosering: Aerius tabletter 5 mg
  • Pris Aerius tabletter (inkl. läkarkonsult): 30 tabletter – 357 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Aerius på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Treated.

Två onlineapotek:

Försiktighetsåtgärder med Aerius

Innan man tar Aerius (desloratadin) 5mg bör man tala om för läkare eller apotekare om man är allergisk mot det; eller om man har andra allergier. Denna produkt kan innehålla icke-aktiva ingredienser, vilka kan orsaka en allergisk reaction eller andra problem. Tala med apotekaren för mer detaljer. Innan man använder Aerius (desloratadin) 5mg beskriv medicinsk bakgrund för läkaren eller apotekaren, speciellt angående: njursjukdom, leversjukdom.

Hur man använder Aerius

Man ska läsa patientinformationsbroschyren från apotekaren innan man börjar ta Aerius (desloratadin) 5mg och varje gång man får en påfyllning. Om man har några frågor bör man fråga läkare eller apotekare. Ta Aerius (desloratadin) 5mg via munnen med eller utan mat enligt läkarinstruktioner, vanligtvis en gång om dagen.

Aerius biverkningar

Ont i halsen, illamående, yrsel, orolig mage eller muskelsmärtor kan dyka upp. Feber, aptitförlust, diarré eller sömnproblem kan också hända, speciellt hos barn. Om någon av dessa effekter stannar kvar eller försämras bör man snarast tala med läkare eller apotekare. Kom ihåg att läkaren har skrivit ut Aerius (desloratadin) 5mg eftersom han eller hon har bedömt att fördelarna med den överskrider de eventuella biverkningarna. Många personer som använder Aerius (desloratadin) 5mg känner inte av några biverkningar. Aerius msd

Aerius bipacksedel

Relaterade produkter pollenallergi (hösnuva)

  • Dymista
  • Rhinolast
  • Desloratadine
  • Telfast
Apotek på nätet