Vad är Adenuric?

Andeuric tabletter innehåller den aktiva ingrediensen febuxostat, vilket är en typ av medicin som kallas xantinoxidashämmare. Febuxostat används för att behandla gikt.

Vad används den för?

Minskning av höga urinsyranivåer i blodet (hyperuricaemia) vid gikt och därmed motverka giktattacker.

Köpa Adenuric receptfritt

Beställa Adenuric Säkert på Nätet

Pris Adenuric tabletter 1 159 Kr

 • Dosering: Adenuric tabletter 80 mg / 120 mg
 • Pris Adenuric tabletter (inkl. läkarkonsult): 28 tabletter – 1 159 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Adenuric på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Treated.

Två onlineapotek:

Hur fungerar det?

Adenuric tabletter innehåller den aktiva ingrediensen febuxostat, vilket är en typ av mediciner som kallas xantinoxidashämmare. Febuxostat används för att behandla gikt. Gikt orsakas av för mycket urinsyra i blodet som leder till uppbyggnad av urinsyrakristaller I lederna. Det är dessa kristaller som orsakar den karakteristiska smärtan och inflammationen vid gikt.

Urinsyra produceras av ett enzym i kroppen som kallas xantinoxidas. Febuxostat blockerar funktionen av detta enzym och som ett resultat minskar urinsyranivåerna. Genom att minska urinsyranivåerna kan uppflamningar av gikt motverkas.

Biverkningar

Mediciner och deras möjliga biverkningar kan påverka personer på olika sätt. Det följande är några av biverkningarna som är kända för att vara kopplade till denna medicin. Bara för att en biverkning är listad här innebär det inte att alla personer som använder medicinen kommer att känna av någon biverkning.

Vanliga (påverkar 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Illamående
 • Utslag
 • Förändringar i resultatet från leverfunktionstest
 • Uppflammande gikt
 • Stor vätskeretention i kroppsvävnaden, vilket resulterar i svullnad (ödem)

Adenuric menariniAdenuric bipacksedel

Relaterade produkter gikt

 • Colrefuz
 • Zyloric
Apotek på nätet