Vad är Adalat?

Adalat är en typ av läkemedel som kallas för kalciumantagonister, vilka reducerar blodtrycket genom att låta musklerna runt blodkärlen slappna av. Om man tar eller någon man känner tar amlodipine och man vill veta mer om hur det fungerar så är det här rätta stället.

Köpa Adalat receptfritt

Beställa Adalat Säkert på Nätet

Pris Adalat kapslar från 639 Kr

  • Dosering: Adalat kapslar 5 mg / 10 mg
  • Pris Adalat kapslar (inkl. läkarkonsult): 90 kapslar – 639 Kr / 90 kapslar – 689 Kr

Ett nätbaserat recept för Adalat kan fås efter det att man fyllt i ett frågeformulär som finns på nätet. Receptet skickas därefter vidare till ett postordersapotek, varifrån Adalat sänds till kunden inom en dag.

Vad används det för?

Den vanligaste användningen för Adalat är för någon som har hypertoni, eller högt blodtryck. Det är för att det fungerar bra för att reducera blodtrycket genom sitt sätt att verka på.

Ibland kan det också användas för att hjälpa folk med kärlkramp (angina) genom att förhindra framtida attacker. Normalt används det i kombinatione med ett läkemedel som motverkar blodproppar, typ aspirin eller klopidogrel, och andra anti-hypertoni-läkemedel.

Hur fungerar Nifedipin?

Kalcium är mycket viktigt för kroppen och det behövs för att kunna få vissa muskler att dra sig samman. Speciellt glatt muskulatur som man inte har någon medveten kontroll över, likt de i hjärtat och de som finns runt blodkärl, behöver kalcium. Kalciumantagonister typ amlodipin fungerar genom att blockera kalciumpassagen till cellerna. När kalcium är blockerat kan musklerna inte riktigt dra sig samman.

För den som har hypertoni är detta bra. Högt blodtryck betyder att det finns för mycket blod som pumpas runt kroppen för snabbt, vilket ökar trycket på hjärtat och resten av det kardiovaskulära systemet. Adalat låter blodkärlen slappna av och expandera lite, vilket gör att blodet lättare flyter genom dem.

Adalat bipacksedel

Apotek på nätet