Vad används Actonel för?

 • Behandling av osteoporos hos kvinnor som har passerat klimakteriet och hos män som löper hög risk för frakturer.

Risedronat har visat sig minska risken för höft- och ryggfrakturer hos postmenopausala kvinnor med osteoporos och har visat sig öka bentätheten hos män med osteoporos.

Köpa Actonel receptfritt ↓

Beställa Actonel Säkert på Nätet

Pris Actonel 904,41 Kr

 • Dosering: Actonel 5 mg 28 tabl.
 • Pris Actonel (inkl. läkarkonsult): 904,41 Kr

Att beställa Actonel utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar det?

Actonel veckotabletter innehåller den aktiva beståndsdelen risedronat-natrium, som är en typ av läkemedel som kallas ett bisfosfonat. Bisfosfonater är läkemedel som förhindrar nedbrytningen av ben.

Ben är inte en statisk struktur. Det är formas kontinuerligt, omformas och återuppbyggs av celler som kallas osteoblaster och osteoklaster. Dessa celler deponera och ta bort kalcium och fosfor kontinuerligt, vilket lagras i ett proteinnätverk som utgör strukturen av benet. Gammalt ben bryts ned av osteoklaster och nytt ben bildas av osteoblaster.

Biverkningar

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller några biverkningar.

Vanliga (påverkar mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Störningar i magen, såsom diarré, förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär eller buksmärtor.
 • Huvudvärk.
 • Smärta i leder, muskler eller ben (muskuloskeletal smärta).

Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • Svårigheter eller smärta vid sväljning (dysfagi).
 • Inflammation i magen (gastrit).
 • Inflammation i matstrupen (esofagit).
 • Sår i matstrupen.
 • Inflammation i tunntarmen (duodenit).
 • Inflammation i den färgade delen av ögat (irit).Actonel Actavis
Apotek på nätet